INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

MICROSOFT TEAMS dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Aby móc uczestniczyć w zajęciach wymagane jest posiadanie przez studenta skrzynki e-mail z domeną student.sgsp.edu.pl w usłudze Office 365. Konto daje dostęp do pakietu Office365 na stronie www.office.com i możliwość pracy na dokumentach online.
Login do powyższych usług to xxxxx@student.sgsp.edu.pl gdzie xxxxx to numer albumu studenta, natomiast hasło to numer PESEL studenta bez pierwszych dwóch cyfr (9 cyfr).

Dokumenty do wypełnienia dla osób z II naboru:

ŚLUBOWANIE

Oświadczenie dotyczące Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Oświadczenie dotyczące opłat za studia

 

Dokumenty do wypełnienia dla osób z I naboru:

ŚLUBOWANIE

Oświadczenie dotyczące Elektronicznych Legitymacji Studenckich

Oświadczenie dotyczące opłat za studia

 

UCHWAŁA 28/09/2019 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 4 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub w części studentów z tych opłat