RENEGADE/SAREX-21 z udziałem Państwowej Straży Pożarnej

Rektor – Komendant SGSP nadbryg. Mariusz Feltynowski reprezentował Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka na zakończeniu ćwiczeń RENEGADE/SAREX-21.

W dniach 17-21 maja 2021 r. zostało przeprowadzone ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. RENEGADE/SAREX-21. Tematem przewodnim było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego. Ćwiczenie było urealnionym przedsięwzięciem prowadzonym jako sprawdzenie elementów systemu bezpieczeństwa powietrznego państwa, do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze lądowym i morskim. Ćwiczenie realizowano w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Na podkreślenie zasługują zrealizowane, w trakcie manewrów, działania z użyciem śmigłowca i zbiorników z wodą tzw. bambi bucket. Zbiorniki te, podpięte do śmigłowców pozwalają na ich bezpośrednie użycie podczas akcji gaszenia pożarów z powietrza. Umożliwiają gaszenie rozległych pożarów oraz prowadzenie akcji na dużych, trudnodostępnych terenach. Zestawy bambi bucket są dość nowym nabytkiem Państwowej Straży Pożarnej. Formacja dysponuje sześcioma zbiornikami; trzy mogą transportować po 1,5 tony wody do celów gaśniczych, pozostałe to zbiorniki trzytonowe.

Podczas wspomnianych manewrów jednostki PSP brały udział w trzech głównych epizodach, podczas których odgrywały wiodącą rolę jako przedstawiciele układu pozamilitarnego.

Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego, a udział w nim wzięły między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

 

Tekst na podstawie opracowania Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności / https://www.gov.pl/web/kgpsp/zakonczylo-sie-cwiczenie-renegadesarex-21-z-udzialem-panstwowej-strazy-pozarnej

Zdjęcia: Zespół prasowy KG PSP