Zaproszenie na warsztaty pt. „Samorozwój – trening radzenia sobie ze stresem”