Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

W celu efektywnego współdziałania w zakresie przedsięwzięć naukowych, badawczych, szkoleniowych oraz projektowych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 28 czerwca 2019 r. zawarły porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej.

Współpraca obejmuje m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • precyzyjną analitykę zachowań społecznych w obszarze zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
  • prowadzenie badań naukowych w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym w przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom poprzez programy prewencyjne;
  • opracowanie systemów szkoleniowych dla instytucji publicznych i przedstawicieli służb obrony cywilnej, w tym przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych;
  • uczestnictwo oraz organizowanie ćwiczeń terenowych, w szczególności w zakresie reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • udział Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w projekcie dotyczącym budowania świadomości antyterrorystycznej w obszarze obiektów sakralnych;
  • współpraca nad stworzeniem aplikacyjnego systemu wspomagania bezpieczeństwa imprez masowych oraz budynków użyteczności publicznej.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, natomiast Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego reprezentowała Dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW Pani mjr dr Anna Kańciak, działająca w imieniu Szefa ABW Pana prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego.