Uroczystości wręczenia dyplomów i świadectw ukończenia studiów

Uroczystości wręczenia dyplomów i świadectw ukończenia studiów

 

W ostatnich dniach czerwca powiększyło się grono absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). 26 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” oraz studiów podyplomowych „Zapobieganie pożarom i awariom”, natomiast 27 czerwca 2019 r. dyplomy ukończenia studiów otrzymali absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla osób cywilnych oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP.

Jednym z punktów było wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i najlepsze prace dyplomowe dla wyróżniających się absolwentów i ich promotorów. Łącznie dyplomy odebrało około 250 osób. Wśród tego grona po raz pierwszy w historii Uczelni znalazło się również 3 studentów z Ukrainy, którzy odbywali zajęcia oraz pisali swoje prace dyplomowe magisterskie w SGSP w ramach wspólnych studiów II stopnia, prowadzonych z Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. W najbliższym czasie podobne studia (I stopnia) będą prowadzone wspólnie z Czerkaskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla.

W wydarzeniach uczestniczyli: Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, Kierownictwo i Kadra Uczelni oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił Prorektor ds. badań naukowych Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie Pan Andriy Kuzyk. Dowódcą obydwóch uroczystości był Pan kpt. Mateusz Gula.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!