Sukcesywna realizacja założeń projektu DRIVER+

Sukcesywna realizacja założeń projektu DRIVER+

 

Trwają intensywne działania przy realizacji projektu DRIVER+, w którym uczestniczy Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP). Dopiero co zakończyła się konferencja z cyklu Innowacja na rzecz Zarządzania Kryzysowego (Innovation for Crisis Management – I4CM) w Kopenhadze (Dania), poświęcona zarządzaniu wolontariuszami w sytuacji kryzysowej, podczas której naszą Uczelnię reprezentowali bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński oraz mgr inż. Piotr Kolmann, a już na horyzoncie projektu DRIVER+ pojawiły się następne wyzwania. W ubiegłym tygodniu zespół SGSP uczestniczył w przygotowaniach do realizacji finalnej demonstracji w ramach projektu, które odbędą się we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) w Isprze (Włochy). Sama demonstracja zostanie przeprowadzona jeszcze w tym roku – zarówno w JRC, jak i jednocześnie w SGSP.

W międzyczasie polecamy zapoznanie się z filmem z ostatnio zrealizowanych testów operacyjnych w Hadze (Holandia), w trakcie których skupiono się przede wszystkim na charakterystycznym dla tego państwa zagrożeniu powodziowym. W trakcie ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono nie tylko na zagadnienia wymiany informacji między podmiotami bezpieczeństwa, lecz także na występujące ograniczenia związane z planowaniem wielkoskalowej ewakuacji populacji z terenu zurbanizowanego i samym zarządzaniem nią w przypadku jej realizacji. Ponadto zweryfikowano potencjał odpowiednio dobranych istniejących rozwiązań na rzecz zarządzania kryzysowego, w szczególności specjalistycznego oprogramowania uwidocznionego w filmie z wydarzenia.  Fotorelacje z testów operacyjnych i wydarzeń realizowanych w ramach projektu dostępne są pod adresem: https://www.driver-project.eu/library/driver-library/

Link do filmu prezentującego TRIAL 3: https://youtu.be/ezC0TDlRVyQ