naglowek.uczelnia-1

 

 

 

MATERIAŁ SZKOLENIOWY W POSTACI FILMU W ZAKRESIE SPRAWIANIA I BEZPIECZNEGO WYKORZYSTANIA SKOKOCHRONÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH

materiał szkoleniowy dostępny także w serwisie You Tube na kanale Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych: https://www.youtube.com/watch?v=fETpAosGQf4