Rozpoczęcie Zgrupowania kandydackiego K-2019

Wielomiesięczne treningi, egzaminy maturalne, egzamin sprawnościowy – ten kilkuetapowy proces przygotowawczy poprzedzał rozpoczęcie Zgrupowania kandydackiego K-2019 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej (PBL) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Zamczysku Nowym.
Dowódcą kompanii kandydackiej jest Pani mł. bryg. Agnieszka Laszczyńska-Giza. 30 lipca 2019 r. osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP rozpoczęły niespełna dwumiesięczne Zgrupowanie kandydackie, realizując zajęcia dydaktyczne w ramach Przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej Przeszkoleniem. Równocześnie strażacy Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej z kompanii szkolnej IV odbędą staż dowódczy, a z plutonu magisterskiego I odbędą studencką praktykę zawodową.

W planie Przeszkolenia zostały uwzględnione treści kształcenia przewidziane dla bloku podstawowego Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, w tym:

  • szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenie dla abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej,

a ponadto kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Plan zajęć dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • krajowy system ratowniczo-gaśniczy;
  • zasady służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych;
  • środki gaśnicze;
  • taktykę zwalczania pożarów;
  • taktykę działań ratowniczych;
  • doskonalenie sprawności fizycznej.

PBL w Zamczysku Nowym została utworzona w 1970 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jest wyjątkowym miejscem dla każdego oficera Państwowej Straży Pożarnej (wcześniej Straży Pożarnej), który jest absolwentem stacjonarnych studiów „mundurowych” SGSP, a wcześniej absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), gdyż właśnie na tym terenie każdy z Nich odbywał dwumiesięczne szkolenie kandydackie. Miejsce to ze swoją infrastrukturą socjalno-gospodarczą i stanowiskami ćwiczebnymi jest wkładem kolejnych pokoleń oficerów Państwowej Straży Pożarnej (wcześniej Straży Pożarnej) oraz pracowników i studentów (podchorążych) SGSP (wcześniej WOSP). Życie PBL SGSP składa się z corocznie powtarzających się, ale jakże ważnych dla przyszłych absolwentów wydarzeń, do których każdy oficer z sentymentem wraca po latach.

Przed tegorocznymi strażakami w służbie kandydackiej z kompanii kandydackiej stoi wiele wyzwań i zadań do realizacji, tak nieodłącznie powiązanych ze strażacką służbą. Dla jednych jest to kontynuacja dotychczasowego zdobywania wiedzy i umiejętności w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a dla drugich jest to nowe, nie rozpoznane jeszcze środowisko pożarnicze. Wszystkim nowo przyjętym strażakom życzymy, aby ten czas spędzony na terenie PBL SGSP w Zamczysku Nowym w środku Puszczy Kampinoskiej, okazał się początkiem wyjątkowej drogi, która stanie się Ich życiowym powołaniem niesienia szybkiej, skutecznej i bezpiecznej pomocy innym w potrzebie, chroniąc ich życie, zdrowie, mienie i środowisko w sytuacji zaistniałego zagrożenia.