Zabezpieczenie Zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Zabezpieczenie Zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w 1989 roku. ZHR nawiązuje bezpośrednio do tradycji skautingu polskiego, powstałego w 1911 roku, do wojennej historii organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego.

Pododdział Kompanii Szkolnej „Warszawa” Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zabezpieczał tegoroczny jubileuszowy Zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zwany dalej Zlotem, który odbywał się od 2 do 11 sierpnia br. na terenie Archidiecezjalnego Ośrodka Charytatywnego CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach w województwie warmińsko-mazurskim. Zlot wizytowali m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

W obozie harcerskim uczestniczyło prawie 6 tysięcy harcerek i harcerzy. Obszar Zlotu podzielono na 42 gniazda – w każdym z nich przebywało od 110 do 190 osób. Harcerzy, teren obozowiska i zaplanowane wydarzenia, w ramach funkcjonującego posterunku zabezpieczało 49 strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w tym strażacy w służbie kandydackiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), funkcjonariusze z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz wyznaczone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu olsztyńskiego. Zbudowany został szpital polowy, posterunek PSP, lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz punkty medyczne, w których przeszkolone osoby udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Całość zadań w ramach podoperacji, jakie zostały zrealizowane w czasie działań to:

  1. przeprowadzanie działań kontrolno-rozpoznawczych terenu podoperacji;
  2. działania edukacyjne w zakresie zachowania bezpieczeństwa;
  3. utrzymywanie stałej gotowości operacyjnej przez cały czas trwania zlotu;
  4. prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych;
  5. współpraca operacyjna ze sztabem zlotu ZHR;
  6. przeprowadzanie patroli obozowiska;
  7. bieżące monitorowanie zagrożeń, w tym ilości uczestników zlotu na terenie obozowiska;
  8. bieżące ewidencjonowanie udziału sił i środków w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
  9. bieżące przekazywanie informacji do stanowisk kierowania i sztabu operacji.

Jednym z działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa było ogłoszenie próbnego alarmu ewakuacyjnego, który miał na celu przećwiczenie wypracowanej wspólnie ze sztabem Zlotu procedury ewakuacji ze wszystkich gniazd, co w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia, szczególnie w przypadku anomalii pogodowych, pozwoli na szybszą i bezpieczniejszą ewakuację  harcerzy.