Wyróżnienia dla nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wyróżnienia dla nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

– Dziękuję za prace badawcze, za świetną dydaktykę, jaką Państwo realizujecie – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podczas spotkania z nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W spotkaniu wzięli udział: gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Podczas spotkania wiceminister Jarosław Zieliński wręczył łącznie sześć nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: trzy nagrody w zakresie działalności naukowej, dwie nagrody za całokształt dorobku oraz jedną nagrodę zespołową w zakresie działalności wdrożeniowej.

– Dziękuję i gratuluję wszystkiego, co Państwo osiągnęli. Oby Wasza praca służyła kolejnym funkcjonariuszom i przyszłym pracownikom różnych instytucji, głównie formacji mundurowych – powiedział wiceszef MSWiA.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymali: prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska i mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nagrody za całokształt dorobku otrzymali: mł. insp. dr hab. Agata Tyburska z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr hab. inż. Andrzej Mizerski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nagrodę w zakresie działalności wdrożeniowej otrzymał zespół Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: kpt. dr Tomasz Węsierski, mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka oraz kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik.

 

Tekst i zdjęcia: https://www.gov.pl/web/mswia