Porozumienie o współpracy z Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”

Porozumienie o współpracy z Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”

 

Obszary wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu potencjału naukowego, badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego, są podstawowymi założeniami porozumienia, które zawarto pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” (PCPM) 9 września 2019 r. w siedzibie SGSP.

PCPM (pcpm.org.pl) jest organizacją pożytku publicznego specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

  • humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów),
  • rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego),
  • ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych).

Porozumienie ma na celu potęgowanie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, ochronę środowiska naturalnego i rozwój cywilizacyjny społeczeństw w wymiarze międzynarodowym i krajowym.

Strony Porozumienia wyrażają wolę współpracy w następujących obszarach:

  • działalność naukowo-badawcza,
  • działalność dydaktyczna i organizacyjna,
  • działalność humanitarna i rozwojowa.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony SGSP był Rektor-Komendant Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, natomiast PCPM reprezentował Prezes Fundacji Pan dr Wojciech Wilk.