Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym

Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym

 

15 września 2019 r. podczas trwającego Zgrupowania Kandydackiego K-2019 (https://172.16.101.15/?page_id=10519) została odprawiona uroczysta Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym, której przewodniczył małopolski kapelan strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig.

Po uroczystości odbyły się pokazy ratownicze w wykonaniu kadry SGSP i strażaków w służbie kandydackiej, które zebranej widowni relacjonowali Pan mł. bryg. Marcin Kuźmiński i Pan mł. bryg. Andrzej Sorbian. Scenariusz obejmował przedstawienie zajęć realizowanych w trakcie przeszkolenia w zakresie: Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, bezpieczeństwa i higieny pracy, abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym posiada bogatą niespełna pięćdziesięcioletnią historię, na której kartach zapisują się nowe pokolenia oficerów. Życie PBL SGSP składa się z corocznie powtarzających się, ale jakże ważnych dla przyszłych absolwentów wydarzeń, do których każdy oficer z sentymentem wraca po latach.

Podczas uroczystości obecne były Władze Uczelni: Rektor-Komendant Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Pani mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Pożarowego Pan st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło, Dowódca Pododdziałów Szkolnych Pan mł. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, kadra Uczelni oraz zaproszeni Goście: przedstawiciele Komendy Głównej PSP – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Pan bryg. mgr inż. Rafał Adamiec, Pan st. kpt. Sławomir Kukfisz z Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Pan mł. kpt. Jakub Filip z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. mgr inż. Artur Gonera, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy Pan st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim Pan st. bryg. mgr inż. Andrzej Wieteska, przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego Pan Włodzimierz Szaga oraz rodziny i znajomi strażaków w służbie kandydackiej.

 

Zdjęcia: Joanna Bąk Fotografia