Zatwierdzenie Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zatwierdzenie Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Krzysztof Kozłowski w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, wydał decyzję o zatwierdzeniu statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uchwalonego uchwałą nr 22/06/2019 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Link do decyzji: https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/statut/12530,DECYZJA-NR-50-MINISTRA-SPRAW-WEWNETRZNYCH-I-ADMINISTRACJI-z-dnia-17-wrzesnia-201.html

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni składa serdeczne podziękowania za wkład pracy tym, którzy angażowali się na każdym etapie procedowania statutu. Równocześnie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju naszej Uczelni i żywimy nadzieję na dalszą efektywną współpracę.