WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria środowiska

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-VI-U-Dr-451/2015 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 r., do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska”.

Wymogi formalno-prawne:

 

Prezentacja „Od kandydata do doktora

 

Wykaz członków Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

  • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
  • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
  • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
  • dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
  • dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. SGSP
  • dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
  • st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
  • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP
  • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP
  • dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

Sekretarz
st. str. inż. Justyna Seliga
e-mail: jseliga@172.16.101.15
tel. (+48 22) 56176553

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

 

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o bezpieczeństwie

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-I-U-dr-638/2016 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2017 r., do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie”.

Wymogi formalno-prawne:

 

Wykaz członków Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

Prof. dr hab. Jerzy Wolanin
Prof. dr hab. Stanisław Dworecki
Prof. dr hab. Konrad Waloszczyk
Dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
Dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP
Dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. SGSP
Dr hab. Józef Stępak, prof. SGSP
Dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP
Dr hab. Anna Gołębiowska, prof. SGSP
Dr hab. Aneta Majkowska, prof. SGSP
Dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. SGSP
Dr hab. Mariusz Nepelski, prof. SGSP.   

 

Sekretarz
mgr Katarzyna Sota
e-mail: 
ksota@172.16.101.15
tel. (+48 22) 5617611