Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria środowiska

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-VI-U-Dr-451/2015 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 r., do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska”.

Wymogi formalno-prawne:

 

 

 

 

Wykaz członków Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

 

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
 • prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP
 • dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik
 • st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP
 • dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

 

 

 

 

Sekretarz
Agnieszka  Kośla
e-mail: akosla@sgsp.edu.pl

Izabela Emeschajmer

e-mail: iemeschajmer@sgsp.edu.pl

tel. (+48 22) 56176553

 

 

 
 
 

                       

             

 

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o bezpieczeństwie

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-I-U-dr-636/2016 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2017 r., do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie”.

Wymogi formalno-prawne:

 

  

 

 

Wykaz członków Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

 

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Dworecki
 • dr hab. Anna Gołębiowska, prof. SGSP
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. SGSP
 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP
 • st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek
 • dr hab. Aneta Majkowska, prof. SGSP
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. SGSP
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
 • dr hab. Józef Stępak, prof. SGSP
 • dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. SGSP
 • prof. dr hab. Jerzy Wolanin

 

Sekretarz

Katarzyna Sota
e-mail: 
ksota@sgsp.edu.pl
tel. (+48 22) 5617611