DZIEDZINA

NAUK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

DZIEDZINA

NAUK SPOŁECZNYCH

dyscyplina nauki o bezpieczeństwie

Członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni – Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki;
 • dr hab. inż. Michał SZOTA, prof. uczelni;
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna RAKOWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Ewa RUDNIK, prof. uczelni;
 • dr hab. Marzena RACHWAŁ, prof. uczelni;
 • bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA;
 • dr inż. Karolina BRALEWSKA.
 • st. kpt. dr inż. Sylwia JASIŃSKA – Prodziekan WIBiOL, kierownik kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa, z głosem doradczym
 • st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI – Dziekan WIBiOL, z głosem doradczym

 
Wymogi formalno-prawne:
 1. Uchwała nr 38/09/2019 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w trybie eksternistycznym.
 2. Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 3. Regulamin Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
 4. Uchwała nr 3/19 Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w trybie eksternistycznym w sprawie dokumentów stosowanych w procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w trybie eksternistycznym.
 5. Wzory dokumentów stosowanych w procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 6. Stała komisja do spraw Postępowań Doktorskich w Dyscyplinie Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w trybie eksternistycznym.
 
Sekretarz

Karolina Bralewska
e-mail: 
kbralewska@sgsp.edu.pl
tel. (+48 22) 56 17 641

 
Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria środowiska

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-VI-U-Dr-451/2015 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 r., do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska”.

 
Wymogi formalno-prawne:
Członkowie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie:
 • st. bryg. dr inż. Robert PIEC – Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki;
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI;
 • dr hab. Anna GOŁĘBIOWSKA, prof. uczelni;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni;
 • dr hab. Weronika JAKUBCZAK, prof. uczelni;
 • dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, prof. uczelni;
 • dr hab. Mariusz NEPELSKI, prof. uczelni;
 • dr hab. Marcin SMOLARKIEWICZ, prof. uczelni;
 • bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI;
 • st. kpt. dr Monika WOJAKOWSKA;
 • dr Wojciech WRÓBLEWSKI,
 • st. kpt. dr inż. Adrian BRALEWSKI – Dziekan WIBiOL,  z głosem doradczym.
 
Wymogi formalno-prawne:
 1. Uchwała nr 38/09/2019 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 września 2019 r. w sprawie procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w trybie eksternistycznym.

 2. Procedura postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 3. Uchwała nr 4/19 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie w sprawie dokumentów stosowanych w procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie w trybie eksternistycznym.

 4. Wzory dokumentów stosowanych w procedurze postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

 5. Stała komisja do spraw Postępowań Doktorskich w Dyscyplinie Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie.

 
Sekretarz

Monika Wojakowska
e-mail:
mwojakowska@sgsp.edu.pl

 
Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o bezpieczeństwie

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-I-U-dr-636/2016 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2017 r., do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie”.

 
Wymogi formalno-prawne: