Dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – inżynieria środowiska

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-VI-U-Dr-451/2015 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 27 czerwca 2016 r., do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska”.

Wymogi formalno-prawne:

 

Dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o bezpieczeństwie

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

„Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego jest podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnioną, na podstawie decyzji nr BCK-I-U-dr-636/2016 Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2017 r., do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie”.