Elementor #11558

Nauka i kształcenie to dwa ogromne procesy konstytuujące akademickość Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich naszej Uczelni i ich trudowi wkładanemu w przekazywanie wiedzy wychowankom SGSP, możliwe jest zdobywanie specjalistycznej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji następnych pokoleń.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody dwóm funkcjonariuszom SGSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Wyróżnienia z rąk Rektora-Komendanta Pana nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. uczelni otrzymali Pan kpt. Dariusz Baranowski oraz Pan mł. bryg. Karol Kreński. Gratulacje przekazał również Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni.

Nagrodzonym nauczycielom akademickim przekazujemy serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w działalności badawczej i dydaktycznej!