WIBiOL

Informacje dla studentów

MICROSOFT TEAMS dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Informacja dla wszystkich studentów cywilnych (studiów stacjonarnych,  niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia), studentów studiów niestacjonarnych dla strażaków PSP w służbie stałej  oraz studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej:

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ

Informacja dla studentów – strażaków w służbie kandydackiej (stacjonarnych studiów I stopnia):

począwszy od  19.10.2020 r. do odwołania ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ

Zajęcia zdalne będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams  w liczbie godzin i terminach zgodnych z planem zajęć dla danej grupy. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, na zasadach podanych przez prowadzącego przedmiot, analogicznych do obowiązujących dla zajęć prowadzonych bezpośrednio w uczelni.

UWAGA!
WAŻNOŚĆ ELEKTRONICZNYCH LEGITYMACJI STUDENCKICH POZOSTAJE PRZEDŁUŻONA
szczegóły poniżej:
https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii