XXXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w SGSP

XXXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w SGSP

 

Komisja Uczelni Mundurowych (KUM) jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Stanowi jednocześnie komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organu ustawowo reprezentującego wszystkich studentów w Polsce. XXXV Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych odbył się w dniach 17-20 października 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

Delegaci z wszystkich wyższych uczelni mundurowych w Polsce spotkali się w Warszawie w celu omówienia bieżących spraw dotyczących działalności Komisji oraz ustalenia strategii dalszego działania. Przewodniczący zrzeszonych samorządów studenckich podczas sesji roboczej przedstawili zakres prac związanych z wdrażaniem Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na reprezentowanych przez siebie uczelniach mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia SGSP Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Dominik Leżański.

Uczestnicy Zjazdu mieli również możliwość przekonania się na czym polega służba w Państwowej Straży Pożarnej oraz z jakimi wyzwaniami spotykają się każdego dnia strażacy, zwiedzając Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP. Celem praktycznej nauki zorganizowano szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez Sekcję Ratownictwa Medycznego SGSP, szkolenie z autoprezentacji z wykorzystaniem studio TV, poprowadzone przez Pana mgr. inż. Dominika Duralskiego, a także prelekcję dotyczącą ochrony kontrwywiadowczej, którą wygłosił Pan płk rez. Andrzej Sąsiadek. Organizatorem XXXV Zjazdu KUM w SGSP był Samorząd Studencki SGSP.

 

Zdjęcia: Komisja Uczelni Mundurowych