Konferencja o prawie kosmicznym i bezpieczeństwie międzynarodowym

15 listopada 2019 r. w Collegium Iuridicum II na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pn. „Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”, której współorganizatorem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Konferencja rozpoczęła się uroczystością przekazania prezydencji w Centrum Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II.

Podpisano również list intencyjny dotyczący przystąpienia SGSP do Porozumienia o utworzeniu płaszczyzny współpracy pod nazwą „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”.

Wydarzenie zostało uświetnione wykładem inauguracyjnym Przewodniczącego Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ Pana ambasadora Andrzeja Misztala.

Podczas konferencji rozwój dyskursu dotyczącego prawa kosmicznego a bezpieczeństwa międzynarodowego dotyczył m.in. następujących tematów:

·         popularyzacja eksploracji kosmosu,

·         odpowiedzialność państwa za działalność kosmiczną,

·         prawo karne w przestrzeni kosmicznej,

·         zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych,

·         analiza wybranych aspektów problematyki zabezpieczeń międzynarodowych na sprzęcie kosmicznym w prawie międzynarodowym,

·         status prawny podmiotów prywatnych w międzynarodowym prawie kosmicznym i turysty kosmicznego,

·         regulacja prawna w relacjach publicznych jako inspiracja dla rozwiązań między podmiotami prywatnymi w przestrzeni kosmicznej,

·         problematyka prawna wytworów wykorzystujących warunki oraz surowce kosmiczne.