Uroczyste obchody Dnia Podchorążego

Uroczyste obchody Dnia Podchorążego

 

Wszędzie gasła nadzieja i tępiała siła.
Tylko w młodzieży jeszcze ducha nie zgasili.
Oni młodego orła w piersiach wykarmili.
A Szkoła Podchorążych latać go uczyła.

D. Magnuszewski, Dzień 29 listopada

 

Nawiązując do tradycji obchodów Dnia Podchorążego, 29 listopada 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyły się uroczystości podkreślające symbolikę wydarzeń historycznych w roku, w którym obchodzimy 80. rocznicę rozpoczęcia pierwszego kursu oficerskiego w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego (obecnie SGSP).

O godzinie 11:00 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Podchorążego oraz 38. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (https://172.16.101.15/?page_id=12517), upamiętniający wybuch Powstania Listopadowego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, przybyłych uczestników przywitał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni. Dziękując za zaangażowanie na rzecz SGSP podkreślił, że dotychczasowe sukcesy są rezultatem pracy wielu pokoleń, a nowo wprowadzona struktura organizacyjna oznacza nową wizję uczelni. Jednocześnie wyraził radość z faktu, iż wysokie osiągnięcia w działalności naukowej osiągają funkcjonariusze i pracownicy zarówno z pionu nauki i kształcenia, jak i z pionu operacyjnego. Podczas apelu Rektorowi-Komendantowi SGSP w imieniu Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej wręczono medal okolicznościowy z okazji 100. rocznicy utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 2019 rok jest dla naszej Alma Mater czasem aktywizacji naukowej. Uroczyste słowa przysięgi doktorskiej wypowiedziały osoby, które jako pierwsze publicznie obroniły prace doktorskie w historii SGSP. W ten jakże ważny dla społeczności akademickiej SGSP dzień wręczono nagrody dla funkcjonariuszy, pracowników i studentów, odznaki „Wzorowy Podchorąży” i „Wzorowy Student SGSP” oraz okolicznościowe dyplomy. Z okazji uroczystości Dnia Podchorążego Komendant Główny PSP Pan gen. brygadier Leszek Suski podziękował za pełną ofiarności strażacką służbę i zaznaczył, że do Komendy Głównej PSP nieustannie napływają podziękowania za akcje ratownicze prowadzone przez podchorążych i mundurowych absolwentów SGSP.

Po części oficjalnej nastąpiło symboliczne przejęcie władzy w Uczelni przez podchorążych oraz przygotowana przez nich część artystyczna, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu na najsympatyczniejsze osoby prowadzące wykłady, ćwiczenia i laboratoria w SGSP.

Wśród gości znaleźli się: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP) Pan gen. brygadier Leszek Suski, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Pan Marek Surmański, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. mgr inż. Bogdan Łasica, Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy Pan st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, kapelani PSP oraz przedstawiciele pozostałych instytucji i społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Następnie przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na czele z Panem Rektorem-Komendantem SGSP uczestniczyli w uroczystościach na dziedzińcu Belwederu z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

 

Rys historyczny dotyczący Powstania Listopadowego i strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązało się sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego i dowódcy sił rosyjskich stacjonujących w zachodnich guberniach Rosji, wielkiemu księciu Konstantemu, który był bratem cesarza Rosji i króla Polski Mikołaja I. Był on powszechnie znienawidzony za stworzenie systemu tajnej policji i donosicielstwa, a także za publiczne poniżanie polskich oficerów. Powstanie wybuchło 29 listopada 1830 r., gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z taktyki – wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”, wyprowadzając podchorążych na miejsce zbiórki – pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Dla upamiętnienia tego czynu, 29 listopada obchodzony jest jako Dzień Podchorążego.

Kolejna rocznica Powstania Listopadowego przypadała w czasie dni strajkowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP). Przyczyną proklamowania strajku podchorążych w nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. była informacja, że WOSP będzie podlegała ustawie o szkolnictwie wojskowym, a nie jak do tej pory ustawie o ustawy o szkolnictwie wyższym. Pacyfikację strajku poprzedziła decyzja Rady Ministrów o rozwiązaniu WOSP w Warszawie. Przewodnikiem duchowym strajkujących był duszpasterz akademicki środowiska medycznego bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Po upływie tygodnia strajk został stłumiony, a studentów i pracowników usunięto ze Szkoły. Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 roku już pod innym szyldem na nowych warunkach. Odtąd Uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed lat oraz wsparcia ich przez ks. Jerzego Popiełuszkę, Aula A1 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otrzymała imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Zdjęcia z Belwederu: MSWiA