Wizyta studentów SGSP w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Wizyta studentów SGSP w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

 

4 grudnia 2019 r. studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod opieką dr hab. Weroniki Jakubczak, prof. uczelni odwiedzili Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (https://ec.europa.eu/poland/home_pl). W wizycie udział wzięli studenci studiów dziennych drugiego stopnia oraz uczestnik programu Erasmus+.  

Korzystając z okazji możliwości używania języka obcego, większa część spotkania odbyła się w języku angielskim. Studenci poznali specyfikę pracy biura Komisji Europejskiej w Polsce oraz dowiedzieli się, jakie są realizowane w nim główne zadania.

Do priorytetowych celów Przedstawicielstwa – biura Komisji Europejskiej w Polsce należą m. in.:

  • objaśnianie wpływu polityki Unii Europejskiej na życie obywateli Polski,
  • udzielanie polskiemu rządowi oraz innym organom i zainteresowanym stronom informacji o Unii Europejskiej,
  • oferowanie informacji służbom prasowym i medialnym w Polsce na temat aktualnej polityki Unii Europejskiej,
  • reprezentowanie Komisji Europejskiej w Polsce,
  • informowanie Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce.

Największym zainteresowaniem ze strony studentów cieszyła się część spotkania dotycząca praktyk, staży i sposobu znalezienia zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej zarówno w Polsce, jak i w innych częściach świata.