Sympozjum naukowo-szkoleniowe dot. prewencji terrorystycznej w PSP

Sympozjum naukowo-szkoleniowe dot. prewencji terrorystycznej w PSP

 

10 grudnia 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się Sympozjum naukowo-szkoleniowe nt. „Systemowe ujęcie prewencji terrorystycznej w działaniach Państwowej Straży Pożarnej”, przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Zakres teoretyczno-praktyczny obejmował następujące elementy bloków tematycznych:

  • Prewencja współczesnych zagrożeń terrorystycznych (wykład);
  • Zagrożenia o charakterze terrorystycznym w działaniach operacyjnych i ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej (wykład połączony z warsztatem z zakresu ratownictwa taktycznego);
  • Strategia radzenia sobie ze stresem traumatycznym w kontekście zdarzeń terrorystycznych (wykład połączony z warsztatem z zakresu psychotraumatologii);
  • Instytucje w dobie zagrożeń terrorystycznych – implikacje ustawy o działaniach antyterrorystycznych w ujęciu pragmatycznym (wykład połączony z warsztatem praktycznym).

W ramach sympozjum funkcjonariusze mieli okazję zdobyć lub wzbogacić wiedzę merytoryczną i praktyczną na temat zapobiegania terroryzmowi i niwelowania jego skutków.