Spotkanie wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów SGSP

Spotkanie wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów SGSP

 

Spotkania wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) są pielęgnowaną od wielu lat tradycją. Tegoroczne spotkanie odbyło się 11 grudnia 2019 r.

W imieniu Rektora-Komendanta SGSP Pana nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. uczelni zebranych przywitał Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. W życzeniach skierowanych do współpracowników i studentów podziękował za rok wymagającej działalności na wielu płaszczyznach. W przemówieniu omówił prace nad Regulaminem Służby Kandydackiej oraz wskazał na znaczenie zapisów dotyczących rozwoju strażaków w służbie kandydackiej. Jednocześnie przekazał życzenia wytrwałości tym strażakom w służbie kandydackiej, którzy w czasie świąt Bożego Narodzenia będą pełnili służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, z dala od domów rodzinnych.

Następnie wysłuchano Ewangelii odczytanej przez prawosławnego krajowego kapelana strażaków Archimandrytę Sergiusza oraz podzielono się opłatkami pobłogosławionymi przez mazowieckiego kapelana Państwowej Straży Pożarnej ks. kpt. Jerzego Sieńkowskiego. W wydarzeniu uczestniczył także ks. Michał Garbecki MIC z Parafii Matki Bożej Królowej Polski Warszawa Marymont ze Zgromadzenia Księży Marianów. Na spotkaniu obecne były Władze Uczelni: Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki – Prorektor−Zastępca Komendanta ds. operacyjnych, Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Pani dr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni – Prorektor ds. Rozwoju, Pani bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka – Kanclerz, Pan mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Pani kpt. dr inż. Sylwia Boroń – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa, Pan kpt. dr inż. Adrian Bralewski – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W uroczystości uczestniczyli również licznie przybyli przedstawiciele społeczności akademickiej SGSP.

Spotkanie zostało uświetnione koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Schola Cantorum Maximilianum.