Ćwiczenia testowe w SGSP w ramach projektu DRIVER+

 

W przedostatnim miesiącu 2019 r. zespół projektowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zintensyfikował swoje działania, co było związane ze współorganizacją końcowej demonstracji w ramach projektu DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience (DRIVER+). Stanowiła ona ostatnie, piąte ćwiczenia testowe, które przybrały postać ćwiczeń sztabowych zrealizowanych w dniach 26-28 listopada 2019 r. Stworzyły one również okazję do zaprezentowania głównych rezultatów (produktów), które udało się osiągnąć w trakcie trwania projektu – w szczególności na potrzeby starań w zakresie utrzymania ich w czasie i dalszego rozwoju. Należy podkreślić, że wykorzystanie ich najnowszych, najpełniejszych i najbardziej dojrzałych rozwojowo wersji pozwoliło na organizację pełnoprawnych ćwiczeń, w szczególności z wykorzystaniem ugruntowanej już metodologii ćwiczeń testowych zawartej w dedykowanym przewodniku oraz zaprojektowanej w ramach projektu infrastruktury technicznej środowiska technicznego.

Ćwiczenia odbywały się jednocześnie w Polsce oraz w Holandii, co zwiększyło realizm tak złożonych działań ratowniczych, jak te związane z zaangażowaniem sił i środków więcej niż jednego państwa, powiązane z wysiłkiem o charakterze międzynarodowym. Scenariusz przygotowanych ćwiczeń został oparty o zdarzenie wielkoobszarowych pożarów lasów, a w celu zwalczania ich podjęto decyzję o aktywacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Całość symulowanych zdarzeń odnosiła się jednak przede wszystkim do fikcyjnego państwa – Driverstanu – odpowiednio nakreślonego w tym celu, znajdującego się poza Unią Europejską, lecz relatywnie w bliskości jej granic. Na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń wykorzystano szereg rozwiązań, które zostały stworzone zarówno przez partnerów wywodzących się z konsorcjum projektowego, jak i zewnętrznych dostarczycieli.

Więcej informacji na temat finałowej demonstracji projektu DRIVER+ zostało zamieszczonych w ramach dedykowanej zakładki na oficjalnej stronie projektu: https://www.driver-project.eu/final-demonstration/

Animacja stworzona na potrzeby finałowej demonstracji projektu DRIVER+: https://www.youtube.com/watch?v=7uZbVW3gm-I

Nowy spot filmowy dotyczący zagadnień metodologicznych wykorzystywanych w ramach projektu DRIVER+: https://www.youtube.com/watch?v=wT2m_alZ3NE

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących projektu DRIVER+: https://www.driver-project.eu/news/ oraz do zapoznania się z dodatkowymi materiałami filmowymi:

https://www.youtube.com/watch?v=nuq4KnRieKk

https://www.youtube.com/watch?v=6C09Ar_uaAA

https://www.youtube.com/watch?v=mQ-6dHefiL8

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy grantowej nr 607798 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.