Umowa współdziałania z Caritas Polska

Umowa współdziałania z Caritas Polska

 

W celu współdziałania w zakresie prowadzenia działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-szkoleniowej i organizacyjnej oraz humanitarnej i rozwojowej, w szczególności w zakresie wymiany i/lub prezentacji doświadczeń naukowo-badawczych, a także współdziałania przy realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów, 20 stycznia 2020 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Caritas Polska zawarły umowę współdziałania.

Strony wyraziły wolę współdziałania, które obejmuje m. in. następujące obszary:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń na rzecz prowadzenia prac naukowo-badawczych,
  • wspólne prowadzenie badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych,
  • współorganizację i udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, seminariach i innych formach popularyzacji wiedzy i nauki,
  • wzajemne prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych form szkoleniowych,
  • organizację szkoleń, treningów i innych form transferu wiedzy i kształtowania umiejętności,
  • wspólną realizację projektów humanitarnych i rozwojowych oraz innych przedsięwzięć
    w tym obszarze,
  • udział funkcjonariuszy i pracowników Stron w projektach i innych przedsięwzięciach rozwojowych i humanitarnych, realizowanych przez jedną ze Stron.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, natomiast Caritas Polska reprezentował Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki.

 

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego w Polsce, erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Caritas jest kościelna posługa miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Caritas Polska jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa oraz współpracuje z Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.