Ważną formą działalności Uczelni, pozwalającą na systematyczne analizy kierunku jej rozwoju, a także na korzystanie z najnowszej myśli naukowej czy też organizacyjnej są stale rozwijające się kontakty z zagranicą. Jednym z ważniejszych czynników kształtujących obraz szkoły w środowisku wyższych uczelni w kraju, a także za granicą jest jej otwartość, jej zdolność do współdziałania z otoczeniem, poczynając od konkurencyjności na rynku kształcenia, a na wspólnych przedsięwzięciach z innymi uczelniami kończąc. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współpraca naszej szkoły z zagranicą.

 

Uczelnie i Instytucje partnerskie

CZECHY
ESTONIA
FRANCJA
LITWA
ŁOTWA
NIEMCY
SŁOWACJA
UKRAINA

 

Stowarzyszenia i współpraca wielostronna

  • EFSCA – Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pożarniczych
  • IFE USA – Stowarzyszenie Inżynierów Pożarnictwa odział Amerykański
  • CTIF – Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Pożarniczo-Ratowniczych
  • SFPE – Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP)Listy intencyjne o współpracy
  • Stowarzyszenie Inżynierów Pożarnictwa – Institution of Fire Engineers (IFE