WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Ważną formą działalności Uczelni, pozwalającą na systematyczne analizy kierunku jej rozwoju, a także na korzystanie z najnowszej myśli naukowej czy też organizacyjnej są stale rozwijające się kontakty z zagranicą. Jednym z ważniejszych czynników kształtujących obraz szkoły w środowisku wyższych uczelni w kraju, a także za granicą jest jej otwartość, jej zdolność do współdziałania z otoczeniem, poczynając od konkurencyjności na rynku kształcenia, a na wspólnych przedsięwzięciach z innymi uczelniami kończąc. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera współpraca naszej szkoły z zagranicą.

 

Uczelnie i Instytucje partnerskie

 

BIAŁORUŚ

CZECHY

ESTONIA

FRANCJA

LITWA

       ŁOTWA

NIEMCY

        ROSJA

SŁOWACJA

UKRAINA

Stowarzyszenia i współpraca wielostronna

EFSCA – Europejskie Stowarzyszenie Szkół Pożarniczych

IFE USA – Stowarzyszenie Inżynierów Pożarnictwa odział Amerykański

CTIF – Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Pożarniczo-Ratowniczych

SFPE – Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP)

Listy intencyjne o współpracy