Podchorążowie SGSP Członkami Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych

Podchorążowie SGSP Członkami Prezydium Komisji Uczelni Mundurowych

 

W dniu, w którym Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) obchodziła 38. rocznicę powstania (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=13682), otrzymaliśmy wyjątkowy prezent. Podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Komisji Uczelni Mundurowych (KUM) naszych studentów-podchorążych wybrano Członkami Prezydium KUM na kadencję 2020. Pan mł. ogn. pchor. Maciej Michalik został Wiceprzewodniczącym ds. uczelni służb państwowych, natomiast do składu pięcioosobowego Prezydium przynależy również Pan st. sekc. pchor. Kamil Morawiec.

Wymienieni strażacy w służbie kandydackiej są zaangażowani w działalność studencką m. in. jako Członkowie Samorządu Studenckiego SGSP (SS SGSP). Dodatkowo podchorąży Maciej Michalik pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Finansowej SS SGSP, a podchorąży Kamil Morawiec jest Prezesem Koła Naukowego Środków Gaśniczych SGSP. Cieszymy się, że po raz kolejny przedstawiciele studentów naszej Uczelni będą reprezentować środowisko akademickie uczelni mundurowych.

Gospodarzem i organizatorem Zjazdu był Samorząd Studencki Wojskowej Akademii Technicznej, a delegatami studenci z siedmiu uczelni mundurowych z całej Polski.

W imieniu Rektora-Komendanta SGSP Pana nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. uczelni wszystkim członkom Komisji Uczelni Mundurowych życzymy wielu sukcesów i pomyślności w inicjowaniu działań na rzecz środowiska studenckiego uczelni mundurowych!

 

Komisja Uczelni Mundurowych  jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni wojskowych oraz uczelni służb państwowych. Stanowi jednocześnie komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organu ustawowo reprezentującego wszystkich studentów w Polsce.

 

Zdjęcia: KUM