Wizyta studentów SGSP w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX

Wizyta studentów SGSP w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX

 

22 stycznia 2020 r. studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod opieką dr hab. Weroniki Jakubczak, prof. uczelni odwiedzili siedzibę oraz uczestniczyli w prelekcji i dyskusji na temat bieżących zadań, perspektyw oraz zmian w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX (https://frontex.europa.eu/pl/). W wizycie udział wzięli studenci studiów dziennych oraz uczestnicy programu Erasmus z Estonii i Turcji.

Prelekcja i dyskusja odbyły się w języku angielskim, co miało na celu przybliżyć  studentom międzynarodowy charakter pracy Agencji oraz zmotywować do dalszej nauki tego języka.

Prelekcja pozwoliła studentom na zapoznanie się z szerokim zakresem informacji na temat Frontexu. Poruszono kwestie kryzysu uchodźczego oraz zaprezentowano przebieg reformy Agencji. Wyświetlono również materiały video z akcji przeprowadzanych w ramach działań Frontexu, co  szczególnie uświadomiło jak w rzeczywistości może wyglądać praca przy granicach państw i udzielanie pomocy migrantom. Pracownicy przedstawili również informacje dotyczące staży i zatrudnienia w tej agencji unijnej.

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Izabeli Wiewiór z Frontex Press Office za zorganizowanie i poprowadzenie spotkania. 

 

Celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Do 2021 r. Agencja ma zatrudniać około 1000 pracowników, z których blisko jedna czwarta jest oddelegowana przez państwa członkowskie i po zakończeniu pracy we Frontexie powróci do służby krajowej.