Spotkanie noworoczne z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami SGSP

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami SGSP

 

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) stało się tradycją pozwalającą na podtrzymywanie pamięci o osobach i wydarzeniach, które tworzą historię Uczelni. 31 stycznia 2020 r. przybyłych Gości powitali Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki oraz Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy SGSP (ZKEiRP RP przy SGSP) Pan Jan Rubinkowski.

Podczas spotkania Prorektor podziękował za wkład pracy na rzecz kształtowania żoliborskiej placówki pożarniczej, która obecnie nazywa się Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz nakreślił dotychczasowe osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, plany dalszego rozwoju SGSP oraz tematy dotyczące środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa. Ponadto omówił zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni. Tego dnia odbyło się również walne zebranie członków ZEiRP RP przy SGSP, podczas którego omówiono czynności podjęte w  2019 roku.

Doroczne spotkanie jest okazją do wspomnień, pogłębienia więzi w społeczeństwie uczelnianym i podsumowania dotychczasowej działalności.