Zaproszenie na konferencję dot. skutków oddziaływania pożarów na środowisko i zdrowie – EHIF 2020

Zaproszenie na konferencję dot. skutków oddziaływania pożarów na środowisko i zdrowie – EHIF 2020

UWAGA!

 

Kierując się bezpieczeństwem zdrowotnym w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną,

konferencja pt. „Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej” (EHIF 2020)

zostaje odwołana w planowanym terminie 2 kwietnia 2020 r.

 

Ponadto informujemy, że wydarzenie będzie przesunięte na inny termin w 2020 r.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Liczymy na zrozumienie ze strony wszystkich, którzy planowali udział w Konferencji.

 

 

Serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukową

Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pt.

 

„Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie:

pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej” (EHIF 2020).

 

Konferencja odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) 2020 r.

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy na temat

aspektów inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

 

Konferencja organizowana jest wspólnie z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytutem Badawczym.

 

Patronat nad konferencją objęli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak oraz Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Pan gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

 

ZAPISY 

Zapisy trwają do 10 marca (wtorek) 2020 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200,00 PLN.

Istnieją dwie formy uczestnictwa: referat/poster lub uczestnictwo podstawowe.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie: https://s.szach.in/ehif/?node=3

 

O zakwalifikowaniu się na konferencję zostaną Państwo poinformowani w osobnej wiadomości.

Po otrzymaniu maila potwierdzającego konieczne jest uiszczenie opłaty na nr konta konferencji.

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Emisja toksycznych związków oraz skutków ich inhalacji;
 • Pożary wewnętrzne, pożary lasów, pożary samochodów i innych środków transportu;
 • Projektowanie ognioodpornych materiałów i zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • Oddziaływanie akcji ratowniczo-gaśniczych na środowisko;
 • Bezpieczeństwo techniczne oraz techniczne systemy zabezpieczeń;
 • Rola materiałów i ich własności w bezpieczeństwie pożarowym;
 • Szacowanie ryzyka oraz skutków zdrowotnych i finansowych związanych z pożarami;
 • Transport materiałów niebezpiecznych;
 • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów i procesów technologicznych;
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy;
 • System bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej;
 • Modele i metody statystyczne w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i ochronie środowiska.

 

KOMITET NAUKOWY

 • nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, prof. uczelni (SGSP) – Przewodniczący Komitetu
 • dr hab. Anna GOŁĘBIOWSKA, prof. uczelni (SGSP)
 • st. kpt. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni (SGSP)
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł OGRODNIK, prof. uczelni (SGSP)
 • bryg. dr hab. inż. Adam KRASUSKI, prof. uczelni (SGSP)
 • dr hab. inż. Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, prof. uczelni (SGSP)
 • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. uczelni (WAT)
 • dr hab. inż. Andrzej PAPLIŃSKI, prof. uczelni (WAT)
 • dr hab. inż. Maja RADZIEMSKA (SGGW)
 • dr hab. inż. Grzegorz MAJEWSKI, prof. uczelni (SGGW)
 • dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni (PW)
 • płk dr hab. n.med. Andrzej CHCIAŁOWSKI, prof. uczelni (WIM)
 • prof. dr hab. inż. Marianna CZAPLICKA (IPIŚ PAN)
 • st. bryg. dr inż. Jacek ZBOINA (CNBOP PIB)

 

Patronat nad konferencją objął Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Pan gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: https://s.szach.in/ehif/?node=0