projekty unijne

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej realizowane są projekty o charakterze badawczym, rozwojowym czy inwestycyjnym, finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych projektach.