Prace i egzaminy dyplomowe

EGZAMINY DYPLOMOWE PRZEPROWADZANE BĘDĄ Z UŻYCIEM APLIKACJI MS TEAMS – PROŚBA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEWODNIKIEM DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM.

TESTY PRZED EGZAMINAMI DYPLOMOWYMI ODBĘDĄ SIĘ:

  • DLA PROMOTORÓW I RECENZENTÓW W DNIU 19.02.2021 R. O GODZ. 12.00,
  • DLA DYPLOMANTÓW W DNIU 19.02.2021 R. O GODZ. 13.00.

TESTY ORAZ EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ Z WYKORZYSTANIEM LINKÓW DEDYKOWANYCH KAŻDEMU PRZEWODNICZĄCEMU KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM.

Harmonogram egzaminów dyplomowych studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia, w roku akademickim 2020/2021 WIBiOL 22-26.02.2021 r.

  

 

MOŻLIWE PYTANIA EGZAMINACYJNE:

KODY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Szkoły Głównej Służby Pożarniczej