Zaproszenie na konferencję z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zaproszenie na konferencję z zakresu cyberbezpieczeństwa

 

20 maja 2020 r.  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie organizuje XII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczeństwo i Ochrona Środowiska w Świetle Nowych Wyzwań w Dobie Cyfrowej Transformacji”.

Jest to kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa, poświęcona zagadnieniu wykorzystania cyberprzestrzeni jako środowiska funkcjonowania współczesnego człowieka.

 

Cel konferencji

Celem konferencji jest określenie standardów i kierunków działań z zastosowaniem nowych technologii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, które jawi się jako cyfrowy kodeks praw i wolności dla ewoluującej ludzkości w nowej rzeczywistości.

W drugiej części zaplanowano naukową dyskusję dotyczącą ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe wyzwania, a w trakcie konferencji powinny zostać zaproponowane rozwiązania dotyczące nowych możliwości w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska.

 

Misja konferencji

Przeniesienie codziennych spraw do cyberprzestrzeni daje podstawy do tego by uznać, że wirtualna sfera ludzkiej egzystencji wygenerowała pod wpływem transformacji cyfrowej nową rzeczywistość społeczną jaką jest niewątpliwie społeczeństwo cyfrowe. Kwestie etyczne i prawne wymagają ponownego zdefiniowania i wdrożenia poprzez szeroko rozumianą edukację w aspekcie kultury bezpieczeństwa.

Priorytetem XII konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy i ujednolicenie postaw nierozerwalnie związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa narodowego oraz promowaniem postaw proekologicznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program składający się z równoległych paneli dyskusyjnych następujących po panelu wprowadzającym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie https://wsge.edu.pl/pl/nadchodzace-konferencje