Konferencja końcowa w ramach projektu DRIVER+

Konferencja końcowa w ramach projektu DRIVER+

 

Sześcioosobowa grupa funkcjonariuszy i pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), zaangażowanych w realizację projektu DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience (DRIVER+), obecnie uczestniczy w dwudniowej konferencji DRIVER+ Advanced Crisis Management Conference (Final Conference) w Brukseli.

Konferencja końcowa w ramach projektu jest zwieńczeniem kilku lat pracy, za której cel obrano usprawnienie procesów zarządzania kryzysowego, w szczególności z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń generujących skutki o dużej skali, często wpływających na międzynarodowe bezpieczeństwo. Przedstawiciele SGSP w szczególności uczestniczyli w przygotowaniach wystawy w ramach projektu w zakresie pierwszych ćwiczeń testowych, realizowanych w naszej Uczelni w 2018 r. oraz w finałowej demonstracji, która odbyła się m.in. także w SGSP w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Pan bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, kierownik zespołu projektowego SGSP, podczas konferencji końcowej przedstawi prezentację na temat ewaluacji ćwiczeń testowych realizowanych w ramach projektu. Wydarzenie stanowi idealną okazję do zaprezentowania szerokiemu gronu osób zainteresowanych problematyką zarządzenia kryzysowym głównych rezultatów (produktów), które udało się wypracować w trakcie trwania projektu. Podkreślić należy znaczenie wszelkich starań w zakresie nie tylko wdrożenia ich do regularnego użytkowania, lecz także i utrzymania ich w czasie czy dalszego doskonalenia i rozwoju.

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami dotyczącymi wspomnianej finałowej demonstracji, odnoszącymi się m.in. do SGSP:

– film: https://www.youtube.com/watch?v=XFq2uyXDrIM;

– animacja: https://www.youtube.com/watch?v=nuq4KnRieKk.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: https://www.driver-project.eu/final-conference/

Zapraszamy również do śledzenia aktualności na stronie internetowej projektu: https://www.driver-project.eu/news/

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy grantowej nr 607798 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.