Zaproszenie na IX Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie

Zaproszenie na IX Ogólnopolskie Warsztaty

Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie

 

 

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej

 

IX OGÓLNOPOLSKIE

WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE

W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

na temat

Rozwój wiedzy w naukach o bezpieczeństwie a wymagania praktyki.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia (czwartek – piątek) 2020 r.

w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach.

 

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 

Tematyka IX Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie koncentruje się na zagadnieniach niezbędnego, w obliczu praktycznych sytuacji problemowych, postępu w doskonaleniu rozwiązywania poznawczych sytuacji problemowych w naszej dyscyplinie naukowej. Rzeczywistość bezpieczeństwa jego podmiotów (przedmiotów referencyjnych), umieszczanych w licznych kontekstach przedmiotowych, czasowych i przestrzennych implikuje równie liczne militarne i niemilitarne wyzwania i zagrożenia, którym sprostać i przeciwstawić się muszą systemy operacyjne bezpieczeństwa: człowieka, społeczeństw, państw i ich stowarzyszeń.

Z kolei uzyskanie wspomnianych zdolności przez systemy operacyjne bezpieczeństwa podmiotów okazuje się niemożliwe bez pełnego zaangażowania potencjału nauk o bezpieczeństwie. Potencjał ten tworzą naukowcy posługujący się konkretnym instrumentarium poznawczym, realizujący zarówno podstawowe, jak i ważne dla praktyki funkcjonowania wspomnianych systemów badania stosowane i prace rozwojowe.

Natomiast rozwój potencjału naszych nauk wymaga zarówno uzyskiwania nowych możliwości poznawczych, jak i postępu w doskonaleniu tych istniejących. Rozwój ten uzależniony jest, między innymi, od pozyskiwania nowych, dobrze przygotowanych do badań kadr naukowych. Kadry te przygotowywane są obecnie w warunkach swoistej agregacji możliwości poznawczych uzyskiwanych przez absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na licznych kierunkach studiów przeznaczonych bezpieczeństwu podmiotów we wspomnianych kontekstach przedmiotowych, czasowych i przestrzennych. Także i ten, dydaktyczny w swej istocie proces, wymaga postępu w doskonaleniu się.

 

Zakłada się, że IX Warsztaty, jako uznane już w skali kraju forum prezentowania i weryfikacji osiągnięć w naukach o bezpieczeństwie, w obecnej edycji pozwolą skupić się uczestnikom naszej konferencji na wymianie poglądów naukowców i praktyków w zakresie:

– podstaw poznania przedmiotu materialnego (badań),

– identyfikacji środowiska systemów bezpieczeństwa podmiotów, w tym wyzwań i zagrożeń,

– tworzenia i doskonalenia systemów operacyjnych bezpieczeństwa podmiotów,

– innowacyjnego kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w ramach dyscypliny nauk o bezpieczeństwie,

– implikacji poznawczych bezpieczeństwa podmiotu wynikających z praktycznych sytuacji problemowych.

 

Ponadto podtrzymane jest zadanie poprzednich edycji Konferencji systematycznego wykazywania w naukach o bezpieczeństwie potrzeb prowadzenia badań i upowszechniania uzyskanych wyników, szczególnie w aspekcie ich praktycznego znaczenia dla bezpieczeństwa człowieka, społeczeństwa i państwa.

 

 

Konferencję współorganizują:

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych,

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego,

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej,

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,

Instytut Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej,

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej,

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,

Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie z siedzibą w Siedlcach.

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do 23 marca (poniedziałek) 2020 r. na adres: warsztaty2020@uph.edu.pl. 

 

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić do dnia 31 marca (wtorek) 2020 r. na konto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach:

UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce

19 1240 2685 1111 0000 3656 3195

z dopiskiem

„Imię i Nazwisko – IX Warsztaty 2020”

w wysokości zgodnej z wybraną formą udziału w konferencji:

 1. pełny udział (rozdział w monografii (20 pkt.), przerwy kawowe, obiad w dniach 16-17.04.2020 r., uroczysta kolacja, materiały konferencyjne) – 390 zł;
 2. obiad i przerwy kawowe w dniu 16.04.2020 r. – 100 zł;
 3. uroczysta kolacja w dniu 16.04.2020 r. – 120 zł;
 4. obiad i przerwy kawowe w dniu 17.04.2020 r. – 70 zł;
 5. opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji) – 150 zł.

 

Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem (200-250 wyrazów) w języku polskim i angielskim oraz afiliacją i nr ORCID Autora należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. na adres: warsztaty2020@uph.edu.pl. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi Wydawnictwa Naukowego UPH (załącznik w wiadomości e-mail). Dopuszcza się wyłącznie grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości.

UWAGA: organizatorzy nie będą przyjmować tekstów niezgodnych z ww. wymogami.

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Proponowane miejsca zakwaterowania:

 • Hotel „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;
 • Hotel „Arche”, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 04 33;
 • Dom Studenta nr 5, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 17 02. 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 10 kwietnia 2020 r.

 

Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do dr Darii Krzewniak, tel. 513 647 173, e-mail: daria.krzewniak@uph.edu.pl lub warsztaty2020@uph.edu.pl.

 

Sekretariat:

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Marian Cieślarczyk – Honorowy Przewodniczący,
 • dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni – Przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Glen,
 • prof. dr hab. Stanisław Jaczyński,
 • prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko,
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler,
 • prof. dr hab. Bogusław Pacek,
 • prof. dr hab. Jacek Pawłowski,
 • prof. dr hab. Ryszard Rosa,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz,
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski,
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski,
 • gen. bryg. prof. dr hab. Tadeusz Szczurek,
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski,
 • prof. dr hab. Ryszard Wróblewski,
 • dr hab. Marek Cisek, prof. uczelni,
 • insp. dr hab. Marek Fałdowski, prof. uczelni,
 • dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni,
 • dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni,
 • dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. uczelni,
 • dr hab. Andrzej Urbanek, prof. uczelni.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Daria Krzewniak – Przewodnicząca,
 • dr Joanna Ważniewska – Zastępca Przewodniczącej,
 • dr Agnieszka Araucz-Boruc,
 • dr Joanna Kufel-Orłowska,
 • dr Paweł Szmitkowski,
 • dr Renata Tarasiuk,
 • mgr Marek Poleszczuk,
 • mgr Eliza Kublik.