List intencyjny w celu wdrożenia wyników projektu DRIVER+

List intencyjny w celu wdrożenia wyników projektu DRIVER+

 

Przywołując owocną współpracę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) w ramach międzynarodowego projektu DRIVER+ (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – Innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia europejskiej odporności na zagrożenia), 27 lutego 2020 r. pomiędzy SGSP a CBK PAN podpisano List intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w celu wdrożenia wyników projektu poprzez utworzenie połączonego DRIVER+ Centre of Expertise (CoE) – więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.driver-project.eu/centres-of-expertise-coe/.

W listopadzie 2019 r. w SGSP odbyła się końcowa demonstracja w ramach projektu. Stanowiła ona ostatnie, piąte ćwiczenia testowe, które przybrały postać ćwiczeń sztabowych (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=13180).  Podpisując ww. dokument, Strony wyrażają uznanie dla rozległej wiedzy i doświadczeń zdobytych w projekcie oraz działają w intencji utworzenia centrum kompetencji jako ośrodka aktywnego w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i redukcji ryzyka wystąpienia katastrof. Współpraca jest wyrazem potrzeby rozpowszechniania osiągniętych wyników wśród europejskiej społeczności zarządzania kryzysowego.

Sygnatariuszem Listu ze strony SGSP był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, natomiast CBK PAN reprezentowała Dyrektor CBK PAN Pani prof. dr hab. Iwona Stanisławska. W spotkaniu uczestniczyli również: Szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN Pan dr Jakub Ryzenko, Ekspert ds. wdrożeń CBK PAN Pani mgr Anna Kobierzycka, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia SGSP Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni oraz Kierownik Zespołu Projektowego SGSP Pan bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński.

Przybliżając realizację założeń projektu DRIVER+, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego w zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji na podstawie umowy grantowej nr 607798 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.