V konferencja naukowa o bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń religijnych

V konferencja naukowa o bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń religijnych

 

Począwszy od 2016 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest współorganizatorem konferencji naukowych nt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”.

24 lutego br. odbyła się już piąta edycja konferencji. Organizatorem wydarzenia była Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Wyższą Szkołą Policji w Rzymie, Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie oraz Papieskim Uniwersytetem Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Metropolita Wrocławski abp. dr Józef Kupny, Komendant Główny Policji Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak.

Celem konferencji było znalezienie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych.

Podczas obrad szukano odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest poziom zagrożeń bezpieczeństwa obiektów sakralnych oraz uczestników uroczystości religijnych?
  • Kto i co zagraża osobom celebrującym uroczystości religijne?
  • Jak skutecznie i efektywnie organizować działania ratownicze prowadzone w obiektach sakralnych?
  • Jak wykorzystać doświadczenia zagraniczne w zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego uroczystości religijnych?

Konferencję podzielono na kilka sesji, podczas których dyskutowano o problematyce: zamachów na celebransów uroczystości religijnych, postaw i zachowań lokalnych wspólnot religijnych wobec klęsk naturalnych, najczęstszych przyczyn pożarów obiektów sakralnych, ochrony przeciwpożarowej obiektów sakralnych na Ukrainie, a także o doświadczeniach Żandarmerii Państwa Watykańskiego w organizacji uroczystości religijnych oraz o działaniach ratowniczych prowadzonych podczas pożaru Katedry Notre Dame.

W gronie uczestników przedsięwzięcia znaleźli się przedstawiciele organizatorów konferencji, pracownicy innych ośrodków akademickich oraz osoby zainteresowane problematyką odzwierciedloną tytułem spotkania. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan insp. Tomasz Szymański, były Inspektor Generalny Korpusu Żandarmerii Państwa Watykańskiego Pan dr Domenico Giani, a także dzieci z Domu Dziecka prowadzonego przez Archidiecezję Wrocławską.

Konferencja, z uwagi na przyjęte cele, formułę oraz charakter, stanowiła wartościowe forum, które służyło wymianie poglądów w sferze poznawczej i utylitarnej. Wnioski z obrad wskazywały jednoznacznie na potrzebę doskonalenia procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych.