Rozpoczęcie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi

Rozpoczęcie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania

stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi

 

Jednym z głównych założeń misji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) jest kreowanie wiedzy i rozpowszechnianie jej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zadania te niezmiennie były realizowane pomimo ograniczeń, spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W SGSP rozpoczęła się druga edycja studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK-2).

W związku z aktualnymi utrudnieniami kształcenia w formie tradycyjnej, przeszkolenie uruchomiono w formie e-learningu. Kierownikiem SPK-2 został Pan st. kpt. dr inż. Jacek Kalinko. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań:

  • zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym przygotowanie i wsparcie działań ratowniczych,
  • działania władcze, wymagające od przewodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym i taktycznym.

Platforma e-learningowa to wygodna płaszczyzna do działań edukacyjnych, dzięki której możliwe jest nauczanie przy użyciu technologii informatycznej. Przedstawiona propozycja zróżnicowanych procesów edukacyjnych nie tylko wzbogaca efekty kształcenia, lecz także umożliwia podnoszenie kompetencji w dogodnym dla każdego uczestnika czasie.

Dziękując funkcjonariuszom za działania, które podejmują w walce z koronawirusem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak skierował do uczestników przeszkolenia życzenia i wyraził nadzieję efektywnego zdobywania wiedzy. Wyrazy wsparcia przekazuje również Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni.