SGSP wspiera służby w walce z koronawirusem

SGSP wspiera służby w walce z koronawirusem

 

Mobilizacja i wsparcie służb – dzięki tym staraniom jesteśmy w stanie współdziałać w walce z koronawirusem i innymi chorobami, a także właściwie reagować na wypadki i pozostałe zagrożenia.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej studenci-podchorążowie, jako Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, nieustannie są w gotowości, aby w razie potrzeby udzielać wsparcia potrzebującym. W czasie pozostawania w gotowości, angażują się w dodatkową formę pomocy.

Dzięki współpracy z władzami i pracownikami uczelni, grupa podchorążych szyje maseczki ochronne. Są one przekazywane wszystkim strażakom pełniącym służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i innym pracownikom służb zaangażowanym w walkę z koronawirusem, którym brakuje materiałów ochronnych.

Ilość maseczek liczymy już w tysiącach! Z pomocą Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne – Warszawa część z nich została przekazana m.in. Szpitalowi św. Anny w Piasecznie oraz Szpitalowi Bielańskiemu w Warszawie. Dziękujemy za współdziałanie!

Pamiętajmy o właściwym postępowaniu w czasie trwania epidemii. Zbiór przydatnych, aktualnych i rzetelnych źródeł informacji został podany na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=14971.