Zdalne egzaminy dyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Zdalne egzaminy dyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęli zdalne obrony prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) w roku akademickim 2019/2020, łącząc się z komisją egzaminacyjną za pomocą przystosowanego do potrzeb systemu. To pierwsze e-obrony w historii uczelni. E-obrony to obrony, które nie wymagają wyjścia z domu i którym przyświeca idea „zostań w domu, bądź bezpieczny”.

SGSP wyszła naprzeciw oczekiwaniom w związku z aktualnymi utrudnieniami kształcenia w formie tradycyjnej. Użycie technologii informatycznej pozwoliło na zminimalizowanie zakłóceń harmonogramu roku akademickiego, spowodowanych zagrożeniem koronawirusem COVID-19.

W salach egzaminacyjnych obecni byli przewodniczący komisji: Dziekan WIBiOL Pan mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel, Prodziekan WIBiOL – Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa Pani kpt. dr inż. Sylwia Boroń i Prodziekan WIBiOL – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Pan kpt. dr inż. Adrian Bralewski. Promotorzy i recenzenci również łączyli się przez system. Taka forma obrony zostanie zastosowana także w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla osób cywilnych.

Dzisiejszym dyplomantom serdecznie gratulujemy, a studentom niebawem zdalnie zdającym egzamin dyplomowy życzymy powodzenia! Pomimo odmiennej atmosfery odczuwamy satysfakcję, że dzięki współpracy powiększa się grono absolwentów SGSP.