Indywidualna Organizacja Studiów

UCHWAŁA NR 2/2019 RADY WYDZIAŁU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJz dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Indywidualnej Organizacji Studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Załącznik do uchwały nr 2/2019 Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności z dnia 6 listopada 2019 r. – Regulamin indywidualnej organizacji studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wniosek o zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS)