Proces dyplomowania

Zarządzenie 31/18 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych pisania prac dyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

Zarządzenie 9/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania antyplagiatowego i archiwizacji prac dyplomowych, prac końcowych, rozpraw doktorskich oraz innych tekstów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Załącznik do Zarządzenia nr 9/20 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 11 lutego 2020 r. – Regulamin postępowania antyplagiatowego i archiwizacji prac dyplomowych, prac końcowych, rozpraw doktorskich oraz innych tekstów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Kwestionariusz dyplomowy

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA CZAS PANDEMII
OŚWIADCZENIE DO PRACY DYPLOMOWEJ

 

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020:

Opłaty za dyplom i odpis w języku obcym należy wpłacać na odpowiedni numer konta:

08 1600 1374 1845 2512 5000 0030 – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
78 1600 1374 1845 2512 5000 0031 – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłata za dyplom: 60 zł
Opłata za odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy: 40 zł

Opłata tytułem: imię nazwisko/numer albumu/symbol studiów/opłata za dyplom/opłata za odpis w języku obcym