Studia stacjonarne

Studia Stacjonarne

Rok Akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

Przypominam, że od ponad roku w SGSP funkcjonują skrzynki e-mail dla studentów z domeną student.sgsp.edu.pl w usłudze Office 365. Konta założone dla studentów służą również do otrzymania dostępu do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (nazwa sieci – SGSP STUDENCI),która obejmuje budynki SGSP oraz akademik SGSP, instrukcja logowania do sieci znajduje się na stronie logowania, która automatycznie pokaże się po podjęciu próby dołączenia do sieci bezprzewodowej. Konto daje także dostęp do pakietu Office365 na stronie www.office.com i możliwość pracy na dokumentach online. Login do powyższych usług to xxxxx@student.sgsp.edu.pl gdzie xxxxx to numer albumu studenta, natomiast hasło to numer PESEL studenta bez pierwszych dwóch cyfr (9 cyfr).

 

Plan zajęć dla wszystkich grup dostępny jest pod poniższym linkiem:

Plany zajęć

Zapamiętywanie strony z Planem zajęć  na telefonie z androidem:

  • Wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
  • Wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
  • Na pulpicie powinna się pojawić ikona

Zapamiętywanie strony z Planem zajęć  na komputerze:

  • Dodaj wygenerowany adres do ulubionych

Krótka instrukcja obsługi planu zajęć:

  • Aby sprawdzić plan zajęć proszę wybrać opcję „Grupy”, następnie wybrać swoją grupę laboratoryjną, w przypadku gdy przynależność do grupy nie jest jeszcze znana należy sprawdzić obydwie grupy laboratoryjne.
  • Najeżdżając na nazwę przedmiotu pokażą się informacje w której sali i obiekcie będą odbywały się zajęcia i który wykładowca je prowadzi.
  • Podgląd zajęć innych grup pokazuje się po kliknięciu w godzinę.
  • Rozkład zajęć danego dnia dla wszystkich grup pokazuje się po kliknięciu w ikonkę „pp”.
  • W celu sprawdzenia dostępności wykładowcy wybrać opcję „wykł” i z listy rozwijanej wybrać nazwisko wykładowcy.

 

Poniżej poradnik i instrukcja instalacji komunikatora TEAMS.

                 MS Teams_Poradnik

                 MS Teams_Instalacja

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej:

Kompania I  SP-K21  

Prowadzący zajęcia – semestr I  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II

Kompania II  SP-PK20

Prowadzący zajęcia – semestr III
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

Prowadzący zajęcia – semestr IV

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr IV

 

Kompania III  SP-PK19

Prowadzący zajęcia – semestr V

Prowadzący zajęcia – semestr VI

 

Kompania IV  SP-PK18

Prowadzący zajęcia – semestr VII

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VII

Prowadzący zajęcia – semestr VIII

Studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych:

Rok I  SP-IB21

Prowadzący zajęcia – semestr I  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II

Rok II  SP-PC20

Prowadzący zajęcia – semestr III
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

Prowadzący zajęcia – semestr IV
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej zakres BHP- semestr IV

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej zakres IBP- semestr IV

 

Rok III  SP-PC19

 

Prowadzący zajęcia – zakres BHP semestr V

Prowadzący zajęcia – zakres IBP semestr V

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej zakres BHP- semestr V

Prowadzący zajęcia – zakres BHP semestr VI

Prowadzący zajęcia – zakres IBP semestr VI

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej zakres BHP- semestr VI

 

Rok IV  SP-PC18

Prowadzący zajęcia – semestr VII

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VII

Prowadzący zajęcia – semestr VIII 
 

Rok IV  SP-C19.IBP

Studia stacjonarne II stopnia:

Rok I  SD-IB21

Prowadzący zajęcia- semestr I

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II

Rok II  SD-P15

Prowadzący zajęcia- semestr III

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne I stopnia: