Studia niestacjonarne

Studia Niestacjonarne

Rok Akademicki 2021/2022

Szanowni Państwo,

Przypominam, że  w SGSP funkcjonują skrzynki e-mail dla studentów z domeną student.sgsp.edu.pl w usłudze Office 365. Konta założone dla studentów służą również do otrzymania dostępu do bezprzewodowej sieci Wi-Fi (nazwa sieci – SGSP STUDENCI), która obejmuje budynki SGSP oraz akademik SGSP, instrukcja logowania do sieci znajduje się na stronie logowania, która automatycznie pokaże się po podjęciu próby dołączenia do sieci bezprzewodowej. Konto daje także dostęp do pakietu Office365 na stronie www.office.com i możliwość pracy na dokumentach online. Login do powyższych usług to xxxxx@student.sgsp.edu.pl gdzie xxxxx to numer albumu studenta, natomiast hasło to numer PESEL studenta bez pierwszych dwóch cyfr (9 cyfr).

 

 

Plan zajęć dla wszystkich grup dostępny jest pod poniższym linkiem:

Plany zajęć 

Zapamiętywanie strony z Planem zajęć  na telefonie z androidem:

  • Wybierz 3 pionowe kropki w prawym górnym rogu
  • Wybierz 'Dodaj do ekranu głównego'
  • Na pulpicie powinna się pojawić ikona

Zapamiętywanie strony z Planem zajęć  na komputerze:

  • Dodaj wygenerowany adres do ulubionych

Krótka instrukcja obsługi planu zajęć:

  • Aby sprawdzić plan zajęć proszę wybrać opcję „Grupy”, następnie wybrać swoją grupę laboratoryjną, w przypadku gdy przynależność do grupy nie jest jeszcze znana należy sprawdzić obydwie grupy laboratoryjne.
  • Najeżdżając na nazwę przedmiotu pokażą się informacje w której sali i obiekcie będą odbywały się zajęcia i który wykładowca je prowadzi.
  • Podgląd zajęć innych grup pokazuje się po kliknięciu w godzinę.
  • Rozkład zajęć danego dnia dla wszystkich grup pokazuje się po kliknięciu w ikonkę „pp”.
  • W celu sprawdzenia dostępności wykładowcy wybrać opcję „wykł” i z listy rozwijanej wybrać nazwisko wykładowcy.

Poniżej poradnik i instrukcja instalacji komunikatora TEAMS.

                 MS Teams_Poradnik

                 MS Teams_Instalacja

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej:

Rok I NP-S21A

Prowadzący zajęcia – semestr I  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II

 

Rok I NP-S21B

Prowadzący zajęcia – – semestr I
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II

 

Rok II NP-PS48A

Prowadzący zajęcia – semestr III 
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

Prowadzący zajęcia – semestr IV
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr IV

Rok II NP-PS48B

Prowadzący zajęcia – semestr III  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

Prowadzący zajęcia – semestr IV
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr IV

Rok III  NP-PS47A

Prowadzący zajęcia – semestr V    
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr V

Prowadzący zajęcia – semestr VI
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VI

Rok III  NP-PS47B

Prowadzący zajęcia – semestr V    
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr V  

Prowadzący zajęcia – semestr VI
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VI

Rok IV  NP-PS46A

Prowadzący zajęcia – semestr VII  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VII

Prowadzący zajęcia – semestr VIII
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VIII

Rok IV  NP-PS46B

Prowadzący zajęcia – semestr VII     
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VII

Prowadzący zajęcia – semestr VIII
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VIII

Studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych:

Rok I NP-IB21

Prowadzący zajęcia – semestr I     
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I 

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II

Rok II NP-PC23

Prowadzący zajęcia – semestr III
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

Prowadzący zajęcia – semestr IV
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr IV

Rok III NP-PC22

Prowadzący zajęcia – semestr V     
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr V

Prowadzący zajęcia – semestr VI
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VI

Rok IV  NP-PC21

Prowadzący zajęcia – semestr VII     
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VII

Prowadzący zajęcia – semestr VIII
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VIII

 

Studia niestacjonarne II stopnia:

Rok I ND-IB21

Prowadzący zajęcia – semestr I

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II

Rok II ND-P37

Prowadzący zajęcia – semestr III  
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr III

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych:

NP-CBW7

Prowadzący zajęcia – semestr V 

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr V

Prowadzący zajęcia – semestr VI
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr VI

Studia niestacjonarne II stopnia dla osób cywilnych:

ND-BW21

Prowadzący zajęcia – semestr I   

Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr I

Prowadzący zajęcia – semestr II
Wykaz zajęć prowadzonych w formie e-learningowej – semestr II