Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka

Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka

 

Z okazji Dnia Strażaka 4 maja 2020 roku o godzinie 7:00 w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie znajdują się relikwie patrona strażaków Świętego Floriana, miała miejsce uroczysta msza święta w intencji strażaków i ich rodzin.

Z uwagi na stan epidemii w Polsce nabożeństwo zostało zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników.

W uroczystości brała udział kadra kierownicza Komendy Głównej PSP,  Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz druhowie z Zarządu  Głównego ZOSP RP i Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego.

Po mszy świętej nastąpiło uroczyste złożenie wieńca przy tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W uroczystości udział wzięli:

 • st. bryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
 • dh Waldemar Pawlak – prezes zarządu ZOSP RP,
 • nadbryg. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP,
 • st. bryg. Krzysztof Hejduk – zastępca komendanta głównego PSP,
 • bryg. Arkadiusz Przybyła – zastępca komendanta głównego PSP,
 • bryg. Jarosław Nowosielski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski – rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,
 • dh Antoni Jan Tarczyński – przez zarządu ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • st. bryg. Grzegorz Alinowski – lubelski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Piotr Socha – pomorski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Leszek Smuniewski – komendant miejski PSP m. st. Warszawy,
 • gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz.

 

Źródło: KW PSP w Warszawie