Uroczystość z okazji Dnia Strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Uroczystość z okazji Dnia Strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

W ramach obchodów Dnia Strażaka, w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i pracownicy cywilni tej formacji. 15 maja 2020 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Rektorowi-Komendantowi SGSP Panu bryg. dr. inż. Jarosławowi Chodorowskiemu przez dowódcę uroczystości Pana mł. bryg. dr. inż. Tomasza Klimczaka. W uroczystości uczestniczyły władze Uczelni oraz część strażaków i pracowników Uczelni. Ze względu na pandemię, apel zorganizowano z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Zgromadzonych funkcjonariuszy i pracowników przywitał Rektor-Komendant SGSP. „Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka to nasze święto oraz okazja do podkreślenia Państwa poświęcenia w profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, aktywizacji naukowej i rozwoju naszej Alma Mater” – zaznaczył. Podkreślił, że jako absolwent SGSP, były pracownik i obecnie Rektor-Komendant, czuje się w obowiązku szczególnej dbałości o Uczelnię oraz wskazał na istotę okazywania wsparcia przyszłym absolwentom. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w działalność operacyjną, badawczą, dydaktyczną i pedagogiczną, Pan Rektor wyraził nadzieję, że dzięki współdziałaniu, społeczność akademicka podoła wszelkim wyzwaniom.

Po wprowadzeniu Sztandaru SGSP i odśpiewaniu hymnu państwowego, odczytano postanowienia o nadaniu brązowych odznak ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, wyciągi z rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych oraz decyzje o wyróżnieniach dyplomem Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Łącznie wyróżniono 43 funkcjonariuszy i pracowników SGSP. Ponadto awansowano 177 podchorążych – strażaków w służbie kandydackiej. Mając na uwadze zachowanie wymogów ostrożności, decyzje zostaną wręczone indywidualnie.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy pomyślnej i bezpiecznej służby oraz pracy! Szczególne pozdrowienia kierujemy do naszych studentów, którzy niestety nie mogli uczestniczyć w tegorocznych uczelnianych obchodach Dnia Strażaka.