informacje o pogrzebie E. Starzyńskiego

Informacja o śmierci śp. bryg. mgr. inż. Eligiusza Starzyńskiego

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w nocy z 25 na 26 lipca zmarł bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński.

Bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński był wieloletnim nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów, Katedry Podstaw Procesów Spalania, Wybuchu i Gaszenia SGSP. Od 1982 r. pracował w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów. Prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: „Analizy popożarowe” i „Metodyka badania przyczyn pożarów” oraz z uwagi na wyższe wykształcenie elektryczne zajęcia w Zakładzie Elektroenergetyki. Był promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich. Od wielu lat wydawał opinie popożarowe na podstawie postanowień Sądów, Prokuratur i Policji oraz na zlecenia urzędów państwowych i podmiotów gospodarczych. Wydawane przez bryg. Starzyńskiego opinie miały potężną moc dowodową w prowadzonych postępowaniach. Był członkiem komisji powoływanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie największych w Polsce pożarów.

Był autorem i współautorem referatów dotyczących przyczyn pożarów publikowanych w materiałach konferencyjnych. Uczestniczył również aktywnie w pracach badawczych wykonywanych w Zakładzie w ramach działalności statutowej. W latach 2014-2016 brał udział w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”. W 2016 r. wyżej wymieniony projekt został wyróżniony dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brał udział w pracy badawczej statutowej „Badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych”. Od 2015 roku był ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie przyczyn i przebiegu pożarów związanych z wypadkami cywilnych statków powietrznych. 

Zawsze wzorowo wykonywał swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dbał o dobre imię służby i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Jego śmierć jest ogromną stratą dla dziedziny badania przyczyn pożarów w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 lipca (piątek) o godzinie 13:30 w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Okólna 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).

Uroczystość zostanie odprawiona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.

Cześć Jego Pamięci!