Informacja o śmierci śp. mgr. inż. Tomasza Koszałkowskiego

Informacja o śmierci śp. mgr. inż. Tomasza Koszałkowskiego

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 lipca br. zmarł mgr inż. Tomasz Koszałkowski.

Mgr inż. Tomasz Koszałkowski był wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Zainteresowania zawodowe ukierunkowane były na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej informatyki. Ukończył studia na kierunku Informatyka na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo systemów informatycznych na Politechnice Warszawskiej.

Pracę w naszej Uczelni rozpoczął w 2007 r. na stanowisku kierownika Działu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (później m.in. jako Dział Administrowania Sieciami Komputerowymi). Podczas pracy zawodowej był ponadto starszym specjalistą w Zakładzie Modelowania i Analiz. Od kwietnia 2017 r. pracował w Dziale IT.

Nieustannie podnosił kwalifikacje zawodowe, wielokrotnie uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Z należytą starannością wykonywał powierzone zadania oraz dbał o dobre imię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Ceremonia pogrzebowa śp. mgr. inż. Tomasza Koszałkowskiego odbędzie się 1 sierpnia (sobota) br. o godzinie 10:00 w Kaplicy Pogrzebowej w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim (Osiedle Młodych, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki), po której urna z prochami zostanie złożona do grobu na Cmentarzu Miejscowym.

Cześć Jego Pamięci!