Testy w ramach projektu „Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN” (EU-SENSE)

Testy w ramach projektu „Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN” (EU-SENSE)

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest partnerem konsorcjum międzynarodowego projektu „Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN” (EU-SENSE), nr 787031.

W dniach 3-14 sierpnia 2020 r. w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa (BSPiIR) SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach projektu odbyły się testy, służące realizacji zadania T.5.2. Measurement Data Collection.

Testy miały na celu pomiary: 

  • szumu środowiskowego,
  • wykrywania anomalii z wykorzystywaniem symulantów.

Dodatkowo przyczyniły się do sprawdzenia integracji czujników, uzyskania danych do walidacji oraz weryfikacji działania prototypów sensorów. Sensory są elementem systemu EU-SENSE, który stanowić będzie wsparcie w skutecznym wykrywaniu i reagowaniu na zagrożenia chemiczne.  

W testach brali udział wykonawcy projektu ze strony SGSP: kierownik zespołu SGSP Pani dr inż. Magdalena Gikiewicz, Pani mgr inż. Joanna Kozioł, Pan bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, Pan mł. bryg. mgr inż. Marcin Kuźmiński, Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek oraz wolontariusze: Pan sekc. pchor. Wojciech Alenowicz i Pan st. str. pchor. Kacper Różycki.

Podczas realizacji projektu w BSPiIR SGSP wizytę złożył Rektor-Komendant SGSP Pan bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. 

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.eu-sense.eu