Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i duszpasterstwa oraz Władzami Uczelni – Zgrupowanie Kandydackie – K-2018

Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i duszpasterstwa  oraz Władzami Uczelni – Zgrupowanie Kandydackie K-2018

 

Zgrupowanie Kandydackie K-2018 rozpoczęło się 31 lipca 2018 r. w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym. W Przeszkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej udział biorą osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP. W ramach Przeszkolenia ponadto realizowana jest studencka praktyka zawodowa dla strażaków w służbie kandydackiej z Plutonu Magisterskiego II  oraz staż dowódczy dla strażaków zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia.

Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia następujące przedmioty:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • służba w Państwowej Straży Pożarnej;
  • zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze;
  • sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych;
  • taktyka zwalczania pożarów;
  • taktyka działań ratowniczych;
  • wychowanie fizyczne.

W celu merytorycznego zaprezentowania i zapoznania się z kwestiami ujętymi w programie Przeszkolenia, podczas Zgrupowania zorganizowano spotkania przedstawicieli administracji rządowej, duszpasterstwa i Władz Uczelni ze strażakami z kompanii kandydackiej.

24 sierpnia 2018 r. na spotkanie przybyli: Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Pan st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. bp dr Marek Solarczyk oraz kapelan Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego ks. kpt. Jerzy Sieńkowski. Celem spotkania było wspólne omówienie procesu realizacji przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonowania duszpasterstwa w PSP.

Charakterystykę przyrodniczą Kampinoskiego Parku Narodowego, na którego terenie znajduje się PBL w Zamczysku Nowym, jak również zagadnienia dotyczące współpracy Lasów Państwowych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz informacje z zakresu alarmowania pożarowego i sposobu wykrywania i reagowania na zagrożenia pożarowe, 3 września 2018 r. zaprezentowali: Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Pan mgr inż. Mirosław Markowski, przedstawiciele Służb Terenowych Lasów Państwowych i Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Pan st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki.

17 września 2018 r. odbyło się spotkanie z udziałem Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego i dyrektorów biur Komendy Głównej PSP: p.o. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Pana bryg. mgr. inż. Tomasza Kołodziejczyka, Dyrektora  Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Pana st. bryg. mgr. inż. Pawła Leszko, Dyrektora Biura Kadr i Organizacji Pana st. bryg. mgr. inż. Marcina Wilczyńskiego, Dyrektora Biura Szkolenia Pana st. bryg. mgr. inż. Wojciecha Strączka i Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Pana st. bryg. mgr. inż. Mariusza Mojka. Na spotkaniu obecny był również Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż.  Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Kadra Uczelni. Komendant Główny PSP przypomniał kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej  oraz nakreślił zasady organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i ochrony przeciwpożarowej.

Zgrupowanie Kandydackie K-2018 będzie trwało do 23 września 2018 r., po czym nastąpi przeniesienie na teren SGSP w Warszawie. Osoby, które pozytywnie ukończą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 29 września 2018 r. złożą uroczyste ślubowanie strażaka PSP, a od nowego roku akademickiego 2018/2019 zostaną studentami studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków PSP w służbie kandydackiej na WIBP SGSP oraz otrzymają tytuł podchorążego SGSP.

previous arrow
next arrow
Slider