Rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego K-2020

Rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego K-2020

 

Wielomiesięczne treningi, egzaminy maturalne, egzamin sprawnościowy – ten kilkuetapowy proces przygotowawczy, w tym roku odbywający się w nietypowych warunkach, poprzedzał rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego K-2020, które rozpoczęło się 1 września 2020 r.

W trakcie Zgrupowania obowiązują zasady w zakresie utrzymywania właściwego reżimu sanitarnego. Wszystkie osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w roku akademickim 2020/2021, zostały poddane testom na obecność wirusa SARS-CoV-2.  

Dowódcą kompanii kandydackiej jest Pan mł. bryg. mgr inż. Tomasz Obuchowicz. W pierwszym dniu Zgrupowania w SGSP odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na trwającą pandemię, szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej. Następnego dnia strażacy w służbie kandydackiej rozpoczęli przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w warunkach poligonowych na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym. To miejsce w Kampinoskim Parku Narodowym jest wyjątkowe dla każdego oficera Państwowej Straży Pożarnej  – absolwenta stacjonarnych studiów „mundurowych” SGSP. To właśnie na tym terenie od wielu lat pokolenia młodych strażaków odbywają szkolenia kandydackie, hartując ducha strażackiego. W tym roku mija 50 lat od początku funkcjonowania PBL SGSP w Zamczysku Nowym.

Podczas Zgrupowania realizowane jest Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Celem przeszkolenia jest: 

  • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach służby pełnionej w jednostce ratowniczo-gaśniczej,
  • przygotowanie do funkcjonowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w tym w Państwowej Straży Pożarnej.

Przed tegorocznymi strażakami w służbie kandydackiej z kompanii kandydackiej stoi wiele wyzwań i zadań do realizacji, tak nieodłącznie powiązanych ze strażacką służbą. Dla jednych jest to kontynuacja dotychczasowego zdobywania wiedzy i umiejętności w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a dla drugich jest to nowe, nie rozpoznane jeszcze środowisko pożarnicze. Wszystkim nowo przyjętym strażakom oraz strażaczkom życzymy, aby ten czas spędzony na terenie PBL SGSP w Zamczysku Nowym w środku Puszczy Kampinoskiej, okazał się początkiem wyjątkowej drogi, która stanie się Ich życiowym powołaniem niesienia pomocy innym w potrzebie, chroniąc ich życie, zdrowie, mienie i środowisko w sytuacji zaistniałego zagrożenia. Już wkrótce kandydaci złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.